Strona główna
  Cele i zasady działania
  Konto
  Historia
  Fundację wspierają
  Patronaty
  Kontakt

 

Strona Główna


Miło nam powitać na stronie Fundacji Promocji oraz Upowszechniania
Kultury i Sztuki "TIK-SANUS"
.

Nasza Fundacja istnieje od 2004 r. i zajmuje się szeroko rozumianą promocją oraz aktywnym popieraniem wszelkich form twórczości w zakresie kultury i sztuki, w tym twórczości teatralnej, muzycznej, filmowej i plastycznej.

Bliskie jest nam upowszechnianie kultury i sztuki w różnych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Jednym z celów Fundacji jest obrona i rozwój duchowy dziedzictwa kultury polskiej, promowanie i organizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej w sferze kultury i sztuki.

Szczególną troską naszej Fundacji jest zachęcanie lokalnych społeczności do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym dzielnicy i miasta.

Priorytetowym projektem Fundacji jest obecnie prowadzenie Telefonicznego Informatora Kulturalnego - TIK. Zespół tworzą dziennikarze, absolwenci i studenci kierunków humanistycznych oraz wolontariusze.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, firmy i osoby prywatne, którym bliska jest idea krzewienia kultury jako uniwersalnej wartości zbliżającej ludzi.

Jeżeli doceniają Państwo naszą działalność i zechcą być z nami, finansując lub współfinansując przedsięwzięcia i projekty realizowane przez Fundację, prosimy o kontakt. Z wielką przyjemnością zamieścimy logo firmy lub Pani/Pana nazwisko na stronie internetowej Fundacji. Szczególnie zależy nam na kontynuowaniu w następnych latach prowadzenia Telefonicznego Informatora Kulturalnego, jak również stworzeniu strony internetowej z serwisem kulturalnym.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja nie upoważnia nikogo do pozyskiwania funduszy w jej imieniu. Jeżeli życzą sobie Państwo wesprzeć działalność Fundacji, prosimy o kontakt.

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem środków na dalszą działalność Telefonicznego Informatora Kulturalnego, zmuszeni jesteśmy zawiesić jego pracę. Wznowienie nastąpi, gdy uda sie pozyskać konieczne wsparcie finansowe, o czym będziemy Państwa informować.
 

     Szanowni Państwo!        

Miło nam poinformować, że dzięki życzliwości i pomocy Władz Dzielnicy Śródmieście możemy korzystać z lokalu o pow. 23,18 m 2, położonego
w Śródmieściu, który Fundacja wynajmuje, po cenach preferencyjnych jako organizacja pożytku publicznego, typu non profit. Pragniemy dodać, że od kilkudziesięciu lat współpracujemy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, a szczególnie z Dzielnicą Śródmieście, dzięki wsparciu której wynajmujemy lokal na biuro.

Od 1991 roku służyliśmy promowaniem (w Telefonicznym Informatorze Kulturalnym,
w redagowanych i wydawanych informatorach m.in.
w comiesięcznym Kalendarium imprez kulturalnych i na stronie Fundacji) wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, imprez dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, finansowanych przez Dzielnicę Śródmieście
a organizowanych dla mieszkańców Dzielnicy.